INNOVIZ

General Laser е европейският дистрибутор на лидарните сензори INNOVIZ
за неавтомобилни приложения.

Automotive-Grade LiDARs