OUSTER OS2

General Laser е дистрибутор и интеграционен партньор на OUSTER.

LONG-RANGE LIDAR SENSORS

OUSTER OS2

Цена: 18298,80 €
Цена без такса: 15249,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 3049,80 €
Цена / кг:
OS2 Beam configuration
Цена: 22834,80 €
Цена без такса: 19029,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 3805,80 €
Цена / кг:
OS2 Beam configuration
Цена: 27418,80 €
Цена без такса: 22849,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 4569,80 €
Цена / кг:
OS2 Beam configuration
logo_ftr.png
© 2020 General Laser. Всички права запазени.