RTK & GNSS

General Laser е дистрибуторът на Emlid за Европа.

RTK & GNSS

Цена: 2038,80 €
Цена без такса: 1699,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 339,80 €
Цена / кг:
Цена: 4077,60 €
Цена без такса: 3398,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 679,60 €
Цена / кг:
Цена: 855,00 €
Цена без такса: 712,50 €
Остъпка:
Сума на таксата: 142,50 €
Цена / кг:
Цена: 1710,00 €
Цена без такса: 1425,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 285,00 €
Цена / кг:
Цена: 1202,00 €
Цена без такса: 1001,67 €
Остъпка:
Сума на таксата: 200,33 €
Цена / кг:
Цена: 283,00 €
Цена без такса: 235,83 €
Остъпка:
Сума на таксата: 47,17 €
Цена / кг:
Цена: 748,00 €
Цена без такса: 623,33 €
Остъпка:
Сума на таксата: 124,67 €
Цена / кг:
Цена: 219,00 €
Цена без такса: 182,50 €
Остъпка:
Сума на таксата: 36,50 €
Цена / кг:
Цена: 124,90 €
Цена без такса: 104,08 €
Остъпка:
Сума на таксата: 20,82 €
Цена / кг:
Цена: 72,00 €
Цена без такса: 60,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 12,00 €
Цена / кг: