RTK & GNSS

General Laser е дистрибуторът на Emlid за Европа.

RTK & GNSS

Цена: 2094,00 €
Цена без такса: 1745,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 349,00 €
Цена / кг:
Цена: 4188,00 €
Цена без такса: 3490,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 698,00 €
Цена / кг:
Цена: 886,80 €
Цена без такса: 739,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 147,80 €
Цена / кг:
Цена: 1773,60 €
Цена без такса: 1478,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 295,60 €
Цена / кг:
Цена: 1257,60 €
Цена без такса: 1048,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 209,60 €
Цена / кг:
Цена: 502,80 €
Цена без такса: 419,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 83,80 €
Цена / кг:
Цена: 299,40 €
Цена без такса: 249,50 €
Остъпка:
Сума на таксата: 49,90 €
Цена / кг:
Цена: 226,80 €
Цена без такса: 189,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 37,80 €
Цена / кг:
Цена: 154,80 €
Цена без такса: 129,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 25,80 €
Цена / кг:
Цена: 90,00 €
Цена без такса: 75,00 €
Остъпка:
Сума на таксата: 15,00 €
Цена / кг: